Jarlsberg Avis
Full screen

Description

Artikkelboard er et desktopformat og annonsen leveres på artikkelsider.

Formatet finnes på alle Amedias titler, og kan derfor fint kombineres med våre målgrupper.